Aansluiting aan vervolgonderwijs

Zelfs wanneer leerlingen niet gaan ondernemen, leren ze in de Businessklas zoveel, dat ze die ervaring altijd meenemen in hun latere carrière.

In vierjaar Businessklas komen tientallen competenties aan bod.
Zo ontwikkelen leerlingen een stevige basis voor en betere aansluiting op vervolgonderwijs.

Wij bieden ze met de Businessklas een goede springplank.

Voor leerlingen die na onze school naar het Havo willen kan de Businessklas een goede voorbereiding op het vak M&O (management en organisatie) betekenen.

Voor de meeste leerlingen zal de Businessklas een voorbereiding zijn op een beroepsgerichte opleiding bij het MBO.