Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Westplas mavo is een Eco-school.
Onze school heeft de groene vlag, het internationale keurmerk voor duurzame scholen.
Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen of maatschappelijk verantwoord bezig zijn belangrijke ingrediënten van de missie en de visie van de school.

Bij de Businessklas komt dit op verschillende manieren tot uiting.
De geldopbrengst van evenementen of juniorcompanies gaat vaak naar een goed doel.

  • Bijvoorbeeld bij het project Day for Change naar microkredieten voor startende ondernemers in Kenia.
  • Of voor Dance for live, de organisatie die werkt aan de bestrijding van Hiv en Aids.
  • Binnen verschillende projecten organiseren leerlingen acties voor lokale projecten. Dit kan zijn voor de voedselbank of voor een zorgboerderij of misschien wel iets met ouderen.

Alles is gericht op het maatschappelijke karakter.
Zo leren wij de leerlingen dat iedereen invloed heeft op zijn eigen leefomgeving en dat je als individu of als organisatie allemaal een eigen taak en verantwoordelijk hebt en dat die er ook toe doet!

Nederland is onderweg van een lineaire economie naar een circulaire economie. In plaats van producten na gebruik weg te werpen en als vuil te verbranden, worden nieuwe producten nu zo ontworpen dat ze hergebruikt kunnen worden.

Materialen worden daardoor teruggewonnen uit de afgedankte producten en opnieuw als grondstof ingezet. Dit is een van de sleutels naar een duurzame en schonere toekomst.

Bij de Businessklas schenken wij op verschillende manieren aandacht aan deze  veranderingen en laten wij leerlingen kennismaken met een veranderende economie en arbeidsmarkt. Het is ook daarom dat Westplas Mavo lid is van het MVO-platform Aalsmeer. https://www.mvoplatformaalsmeer.nl/